הבהרה משפטית

הבהרה משפטית

התכנים המופיעים באתר 'מכבי טבעי' נועדו לספק מידע בריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית או חוות דעת מקצועית, ואינם תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך שהוא רופא, רוקח, תזונאי, פיזיותרפיסט או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני.
 
מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים, או המצוטטים, או המפנים באתר, היא להרחיב את בסיס הידע שלכם בנושאים שונים וכאמור אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.
 
התכנים יכולים לבטא גישה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, ראוי לזכור שלעיתים הם משקפים נסיבות עובדתיות של מקרה מסוים, שאינו המקרה שלכם, ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.

 

אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן למכבי טבעי. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של מכבי טבעי מראש ובכתב.

 

מכבי טבעי והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, ו/או יהיה חסין מפני גישה ושיבוש תכנים לא חוקי. מכבי טבעי והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

 

מכבי טבעי והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

 

מכבי טבעי מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. עם זאת מכבי טבעי תהא רשאית, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

  

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

 

זכויות חברי מכבי

פירוט הנוגע לזכויותיהם של חברי מכבי שירותי בריאות מופיע באתר מכבי שירותי בריאות. כל הזכויות המפורטות באתר בנושא תכניות הביטוח "מכבי כסף", "מכבי זהב" ו-"מכבי שלי" כפופות למפורט בתקנון שירותי הבריאות הנוספים לשנים 2013-2014. 

תקנון מכבי כסף >>

תקנון מכבי זהב >>

תקנון מכבי שלי >>

 

מענה לפניות

אנו עושים מאמץ להשיב בהקדם על פניות גולשים ופניות חברים המועברות דרך האתר. פנייה דרך האתר אינה מיועדת לנושאים הדורשים מענה מידי מגורם רפואי.

במקרים דחופים יש לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה בטלפון 3555*, 24 שעות ביממה, או אל סניף מכבי הקרוב למקום מגוריכם, בשעות הפעילות.

 

'קוקיס' (Cookies)

'קוקיס' הם קבצי טקסט קטנים שיוצר הדפדפן של המשתמש, בעקבות בקשה של אתר בו גולש המשתמש. קבצים אלו מאפשרים לאתר שגרם ליצירתם 'לזכור' פעולות שבצע המשתמש באתר, לרבות דפים בהם גלש או פרטים שמילא בטופס מסוים. חלק מהקבצים הללו נמחקים עם סגירת הדפדפן וחלקם נשמר על מחשב המשתמש.

אתר מכבי טבעי גורם ליצירת קבצי 'קוקיס' על מחשב המשתמש רק לנוחות המשתמש ומכבי טבעי אינה עושה כול שימוש במידע הכלול בקבצים אלו. יחד עם האמור, משתמש שאינו חפץ לאפשר למכבי טבעי ליצור קבצי 'קוקיס' יכול למנוע זאת על ידי שינוי הגדרות של הדפדפן או לגלוש תחת החלופה האנונימית (incognito ) שמאפשר הדפדפן. 


שימוש בכלי ניטור

באתר maccabi4u.co.il נעשה שימוש בשירות "גוגל אנליטיקס" לשם איסוף נתונים סטטיסטיים על תנועת הגולשים. נדגיש שאין מדובר בנתונים אישים. איסוף הנתונים הוא לצורך שיפור השירות באתר ולצורכי שיווק.

מכבי לא אישרה לחברת גוגל, שהיא הבעלים של גוגל אנליטיקס, שיתוף מידע או שימוש במידע שנאסף ואינה סוחרת במידע או מעבירה אותו לצד ג'.


תנאי שימוש ברכיבי שיתוף מידע במסגרת אתר facebook

השימוש באפשרויות השונות של שיתוף מידע באמצעות רכיבי  Like  או "פייסבוק" הוא באחריות המשתמש, וחושף את בחירת המידע שלו לאחרים, בהתאם להגדרות הפרטיות שהוגדרו על ידו באתרwww.facebook.com.