תוכן ראשי

שלוחת מכבי טבעי רחובות החדשה

כתובת: פנחס בן דוד קפרא 1, בית רופאים מכבי, מרכז מסחרי, רחובות החדשה
כתובת: פנחס בן דוד קפרא 1, בית רופאים מכבי, מרכז מסחרי, רחובות החדשה