תוכן ראשי

שלוחת מכבי טבעי ירושלים - קריית יובל

כתובת: צ'ילה 6, ירושלים, במרכז הרפואי של מכבי
כתובת: צ'ילה 6, ירושלים, במרכז הרפואי של מכבי