שלוחת מכבי טבעי יסוד המעלה

1280x1000_BG_clinic.jpg
כתובת: במרפאת רופא עצמאי ד"ר שלומי ברטלר, רח' דרך השמורה, יסוד המעלה
כתובת: במרפאת רופא עצמאי ד"ר שלומי ברטלר, רח' דרך השמורה, יסוד המעלה