שלוחת מכבי טבעי ירושלים - רוממה

1280x1000_BG_clinic.jpg
כתובת: רחוב שמגר 21, ירושלים
כתובת: רחוב שמגר 21, ירושלים