תוכן ראשי

שלוחת מכבי טבעי תל אביב-יפו - יגאל אלון

כתובת: רחוב יגאל אלון 90, תל אביב - מרפאות "ביקור רופא" כניסה ה', קומה ראשונה (מרפאת אזרחים).
כתובת: רחוב יגאל אלון 90, תל אביב - מרפאות "ביקור רופא" כניסה ה', קומה ראשונה (מרפאת אזרחים).