שלוחת מכבי טבעי בני ברק - חזון איש

1280x1000_BG_clinic.jpg
כתובת: חזון איש 56 (במרכז הרפואי של מכבי), בני ברק
כתובת: חזון איש 56 (במרכז הרפואי של מכבי), בני ברק